Magyary Zoltán Szakkollégium
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legnagyobb múlttal rendelkező Szakkollégiuma.
Magyary Zoltán Szakkollégium
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legnagyobb múlttal rendelkező Szakkollégiuma.
Magyary Zoltán Szakkollégium
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legnagyobb múlttal rendelkező Szakkollégiuma.
Rólunk
Lorem ipsum
Magyary Zoltán Szakkollégium
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legnagyobb múlttal rendelkező Szakkollégiuma.

Mi is az a szakkollégium?

A lehetőségek és a személyes fejlődés fellegvára! Lehetőség, mert gyakorlatiasabb oldalról ismerhető meg leendő hivatásunk, de egyben egy olyan összetartó közösség is, melyben életre szóló barátságok köttetnek. A lehetőségeket sorolva elmondható, hogy tagjaink járhattak a korábbi években Brüsszelben, Kassán, Krakkóban és Olaszországban is, valamint a Szakkollégium kezdeményezésével született meg a Mint-a-Parlament című, törvényhozást modellező szimulációs verseny. Mindezeken túl, sor kerülhetett olyan magas színvonalú konferenciákon való részvételre, valamint megtartására, melyek témája a közigazgatáshoz, államtudományokhoz és nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódtak.

A Magyary Zoltán Szakkollégium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán működő, széles látókörű közigazgatási és külügyi igazgatási értelmiség képzésére hivatott szellemi és közösségi műhelye. Felállításának célja 2001-ben az volt, hogy az egyetemi oktatás által nyújtott alapvető tudásanyagon túlmutatva olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgáljon a hazai közigazgatás területéről, amely tagjai számára mélyebb és átfogóbb felkészültséget biztosít a közigazgatás területén, ezáltal magasabb színvonalon képzett, a szakmai és a munkaerő-piaci elvárásoknak, kihívásoknak jobban megfelelni képes „közigazgatászokat” képezve a közszféra számára.
A szakkollégiumunk nevének kiválasztása korántsem volt véletlen: névadónk, Magyary Zoltán munkássága talán a közigazgatás tudományát mélységeiben nem ismerők számára sem szorul bemutatásra. A közigazgatás modernizációja érdekében kifejtett tevékenysége saját korában – a XX. század első felétől kezdve – úttörőnek számított. Máig ható érvénnyel alapozta meg a magyar közigazgatás tudományos igényű újjászervezését. Szellemi öröksége – kezdettől fogva a mai napig – számos fejlesztési program és törekvés elméleti alapját képezi. Felesége, Techert Margit szintén nagy hatású közösségformáló volt, aki társadalmi szervezeteket szervezett és irányított, folyóiratokat szerkesztett, és a harmadik női egyetemi magántanárként iskolapéldája volt a tudósként érvényesülő nőnek.

Mára a szakkollégium portfóliója kibővült, a közigazgatás mellett teret kapott a nemzetközi tanulmányok, biztonságpolitika és kiberbiztonság világa. Tagjaink szinte minden tudományterület iránt érdeklődő, fogékony hallgatók.


Közösség és Szakmaiság

A Magyary Zoltán Szakkollégiumban egy olyan összetartó csapat működik, amely segít a közéletben való aktív részvételben, valamint a minőségi tudományos célok elérésében. Szervezetünk egyik meghatározó célja egy olyan közösség kialakítása (volt), mely segít tagjainak tehetségük kibontakozásában, saját értékeinek megismerésében és látókörének kiszélesítésében, ezt segítik elő a különböző interaktív rendezvények, csapatépítő és együttműködő tréningek, a különböző önfejlesztő kurzusok, továbbá előadások.
Nem szabad azonban megfeledkezni a szakkollégium másik oldaláról: a szellemiségről és a szakmaiságról. Felmerülhet a kérdés, hogy mégis mi tesz szakmaivá egy közösséget? A válasz pedig nem más, mint a közös munka, mely különböző témájú konferenciák szervezésében, publikációkban, vagyis kiadványok megírásában és szerkesztésében, az együtt megálmodott tanulmányutakban és nem utolsó sorban kutatásokban nyilvánul meg. Mindebben természetesen benne van az az együtt töltött idő is, mely csapattá összekovácsolva elősegíti a fentiekben említetteket. Ezen felül megtanít minket együtt gondolkodni és dolgozni, ezzel minden tag számára biztosítva a fejlődési, valamint a tanulási lehetőséget. Ez nem jöhetne létre, a mára már kifejlett műhelyrendszerünk nélkül, mely remek lehetőséget biztosít az alapvető tudásanyagon túlmutató ismeretek megszerzésére, illetve átadására. Többek között ezek a tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy 2018-ban megkaphattuk a legmagasabb, 3 évre szóló minősített szakkollégiumi címet, melyre igen büszkék vagyunk.